Litter S2 is born

3/3/20221 min read

2022-03-03 Litter S2 is born

Parents:

CH DORIS ANGELS SHELTER (BSH g 02 62) and GIC BASTET-A-TET AMON RA (BSH e 02 62)


Boy:

blue and white (BSH a 02 62)

Girls:

2 x blue tortie and white (BSH g 02 62),

2 x cream and white (BSH e 02 62)